Солонгос монгол хэлний авиа, авиалбар зүйн ялгаа ба төсөөтэй тал
(1)

Б.Цэрэндэжид

Солонгос монгол хэлний авиа, авиалбар зүйн ялгаа ба төсөөтэй тал

Гишүүнчлэл

?

Солонгос-Монгол хэлний авианы төсөөтэй ба ялгаатай талыг судлах болсон зорилго нь багшийн өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэхээс гадна өөрийн өчүүхэн оюундаа дуслийн төдий ч болов хувь нэмэр оруулж зарим тохиолдолд ойлгогддоггүй эргэлзээ төрүүлдэг зарим нэг асуудалыг авч үзэхийг зорьсон юм.

# боловсрол# хэлзүй