Хэл заах аргачлал

Б.ОюунмандалБ.БатцэцэгН.АйжанА.АхилдарияМ.Буяннэмэх

Хэл заах аргачлал

Гишүүнчлэл

?

2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн төгсөх ангийн оюутнуудын “төсөл” бичих болсонтой хобогдуулан ’’Second language- Content area” номыг орчуулах болсон. Өөрсдийн эзэмшиж буй мэргэжилдээ тус дөхөм болохуйц орчуулгын бүтээл гаргах

# хэл шинжлэл