Esan - Англи хэлний to have үйл үгийн хэлзүйн онцлог, прагматикийн асуудалд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Англи хэлний to have үйл үгийн хэлзүйн онцлог, прагматикийн асуудалд

Б.Баттөгс

Англи хэлний to have үйл үгийн хэлзүйн онцлог, прагматикийн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Англи хэлний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг to have үгийн өгүүлбэрт гүйцэтгэж буй үүрэг, хэрэглэгдэх зарчим, онцлог, монгол хэлэнд дүйцэх утга, харилцааны түвшний хэрэглээний талаар энэхүү илтгэлдээ авч үзэхийг оролдлоо.

# англи хэл# хэл шинжлэл# асуудал