Тэмдэг зүйн ухаан ба бизнесийн англи хэлний асуудалд

ГанчимэгБ.Мөнхжаргал АзжаргалНандинчимэгЭрдэнэтуяа

Тэмдэг зүйн ухаан ба бизнесийн англи хэлний асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Хэл бүрийн үсэг хийгээд галиг нь ямарваа нэгэн авиаг тэмдэглэж байгаа бас л нэг тэмдэг, тэмдэглээ гэсэн үг. Иймд хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа тэмдгээр харьцаж, тэмдгээр ойлголцон, бодол санаагаа хуваалцдаг билээ.

# англи хэл