Нэр томъёоны орчуулгад гарах бэрхшээл

Ч.Бат-Уянга

Нэр томъёоны орчуулгад гарах бэрхшээл

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү салбарт гадаад улс оронтой хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэхэд мэргэжлийн нэр томьёо , үг, хэллэгийг монгол хэлнээ зөв орчуулах, тохирсон нэр томьёог оноох шаардлага тавигдсантай холбогдуулан олон улсын гэрээний орчуулгын жишээн дээр нэр томьёоны орчуулгыг зөв хийж, гарч болох зарим бэрхшээлийг тодорхойлон, шийдвэрлэх боломжийг судлах зорилго тавьсан юм.

# нэр томъёо# англи хэл