Зочид буудлын захиалгын сургалтын програм

КПХ мэргэжлийн 4-р ангийн Амадиус баг

Зочид буудлын захиалгын сургалтын програм

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн ухааны тэнхмийн зочид буудал мэргэжлийн оюутнуудын сургалтанд зориулагдсан Н.Батцэнгэлийн Зочид буудал захиалгын систем гарын авлагыг цахим болгоход төслийн гол зорилго оршино.

# зочид буудал # сургалт