Esan - Замын хөдөлгөөний хяналтын бичлэгээс авто машиныг илрүүлэн тоолох

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Замын хөдөлгөөний хяналтын бичлэгээс авто машиныг илрүүлэн тоолох

Оюутан:Баярмаа Билгүүнбаяр

Замын хөдөлгөөний хяналтын бичлэгээс авто машиныг илрүүлэн тоолох

Гишүүнчлэл

?
Замын хөдөлгөөний уулзвар дахь хяналтын бичлэгээс өгөгдсөн замаар зорчиж, хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслүүдийг илрүүлэн замын хөдөлгөөний уулзварын урсгал (Зураг 1) дээрх машины тоог програм хангамжаар гаргах юм. Авто машиныг илрүүлэн объект хяналтын (Object tracking) аргуудыг туршиж, оновчтой алгоритмыг нь сонгон авч траекторыг тодорхойлон тооцоолохыг зорьсон болно.
# програм# тээвэр# автомашин# объект хяналт