Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сурагчдын онлайн номын сан

О.Баярцэцэг

Сурагчдын онлайн номын сан

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү ажлын гол зорилго нь суралцагчдад зориулсан онлайн номын санг бий болгох зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудийг шийдвэрлэх шаардлагтай. Үүнд:

  • Номын сангийн үүсэл хөгжил, онолын тухай баримт, мэдээлэл цуглуулах
  • Вэб гэж юу болох, түүгээр дамжуулан бид хэрхэн мэдээллийг үр ашигтайгаар олж авч болох талаар судлах
  • Монголын номын сангийн хөгжил ямар шатанд байгааг дэлгэрүүлэх үүгээр дамжуулан сурах бичгүүдийг онлайн хэлбэрт оруулж сурагчдад номыг илүү хүртээмжтэй байдлаар хэрхэн хүргэж болох
  • 51-р дунд сургуулийн жишээн дээр электрон номын санг хэрхэн онлайн хэлбэрт оруулж номын сангийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар судална.
# онлайн# номын сан