Сүлжээний хяналт

Ц.Баясгалан

Сүлжээний хяналт

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү Сүлжээний хяналт 1.0 програм нь компьютерийг IP хаягаар нь олоод сүлжээнд байгаа үгүйг шалгана.

# програм