Esan - Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Б.Эрдэнэтуяа

Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Оюутнуудын мэдээллийн технологийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэхэд дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээл, их, дээд сургуулийн хүрээнд судалж байгаа мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээл чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

# мэдээлэлийн сан# хайлтын систем