Цахим тестийн систем

Д.Хатанбаатар

Цахим тестийн систем

Гишүүнчлэл

?

Хэрэглэгч Өөрийн сонирхсон сэдвээр өөрийгөө сорих .мэдлэг олох, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх аргыг хялбар байдлаар шийдэх. Оюутан .сурагч хэрэглэхэд тохиромжтой байх. Тестын системийг нэвтрүүлснээр багшийн тестын материалыг бэлдэх болон засч дүн гаргах үйл ажиллагааг автоматжуулж шалгалт авах аргыг түргэн шуурхай, хялбар болгох явдал юм

# програм