Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Их дээд сургуулийн сүлжээнд нэтфлов протокол ашиглах

Д.Баярбилэгт

Их дээд сургуулийн сүлжээнд нэтфлов протокол ашиглах

Гишүүнчлэл

?

Сүлжээний хэвийн, тогтвортой, найдвартай, үр ашигтай ажиллагааг хангахын тулд сүлжээний хяналтын систем маш чухал. Сүлжээний хяналтын систем гэдэг нь сүлжээнд байгаа сервэр болон клиент компьютерүүдийг хянаж, алдаа гарсан эсэх, сүлжээнд байгаа төхөөрөмжүүдийн ажиллагааны талаарх мэдээлэл, сүлжээний ачааллыг хяналтын дэлгэцэнд харуулах, гадны халдпага халдаж байгаа эсэх, сүлжээгээр дамжин өнгөрч байгаа урсгалыг хянах зэрэг орно. Миний дипломын төсөл нь нэтфлов протоколыг ашиглан сургуулийн сүлжээнд хяналт тавихад оршино.

# Их, дээд сургуулиуд# дотоод сүлжээ