Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үндсэн хөрөнгө бүртгэлийн систем

Ж.Азбаяр

Үндсэн хөрөнгө бүртгэлийн систем

Гишүүнчлэл

?

Уг систем нь тухайн сургуулийн сандал, ширээ, компьютер гэх мэт үндсэн хөрөнгүүдийг бар коджуулан бүртгэн авах бөгөөд дотоод шилжилтийн хөдөлгөөн, элэгдэл хорогдол, орлого зарлагаа тооцох, тухайн сургуулийн нягтлан болон эд хариуцагчийн ажлыг хөнгөвчилөх зорилготой.

# үндсэн хөрөнгө# бүртгэлийн систем