Ухаалаг утсанд зориулагдсан монгол тоглоомыг олон улсын зах зээлд нийлүүлэх боломжийн судалгаа

О.Болд-Эрдэнэ

Ухаалаг утсанд зориулагдсан монгол тоглоомыг олон улсын зах зээлд нийлүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү сэдвийн зорилго олон улсын видео тоглоомын зах зээлд Монгол тоглоом нийлүүлэх боломжийг судлах юм.
# утас# судалгаа# Тоглоом