Эрхий мэргэн хүү Game and application design

Б.Билгүүнболд

Эрхий мэргэн хүү Game and application design

Гишүүнчлэл

?
Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан утасны тоглоомыг хөгжүүлэх болон мэдлэг боловсрол өгөх зорилготой тоглоомын дизайныг сонгож бүтээх, бага насны хүүхдүүдийн сэтгэхүй, мэдлэг зэргийг хөгжүүлэхэд энэхүү бүтээлийн гол зорилго оришно.
# эрхий мэргэн# хүү