Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Солонгосын түүхийн хураангуй, он цагийн хэлхээс, түүний харьцуулалт

Э.Оюунболд

Монгол Солонгосын түүхийн хураангуй, он цагийн хэлхээс, түүний харьцуулалт

Гишүүнчлэл

?

Уг судалгааны ажил нь Монгол Солонгос улсын түүхийн ерөнхий ойлголтыг солонгос хэл сурч буй оюутан залуусд илүү дөхөм, ойлгомжтой хялбар ашиглах боломжыг гаргаж өгөхөд зорьсон бөгөөд өөрийн эх орны түүхийн талаарх мэдлэгийг бататган нэмэхийн зэрэгцээ солонгосын түүхийн талаарх шинэлэг мэдээлэл он цаг тооллыг харьцуулан судпахад оршсон болно. .

# хэл шинжлэл# түүх