Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шат түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ч.Мөнхтуяа

Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шат түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Манай улсын Эрүүгийн хуулийн 3 зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүний үзэл бодол, итгэл үнэмшлийн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй” гэж анх удаа 2002 онд хуульчилсан өмнө нь “Үгээр илэрхийлэгдэх” гэмт хэрэг буй болгож, хуульд заах замаар тухайлбал "БНМАУ-ын эсрэг ухуулах, сурталчлах” гэмт хэрэг үзэл, бодол, итгэл үнэмшлээ илэрхийлсний төлөө гэм буруугүй олон хүнийг хэлмэгдүүлж байсан гашуун сургамжийг харгалзан хэрэг юм.
# гэмт хэрэг# эрх зүй