Esan - Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Г.Мөнх-Амьдрал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах ерөнхий хандлагыг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Өнөө үеийн нөхцөлд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын хичээлд хандах хандлагад судалгаа хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгөх түүнд гарах өөрчлөлтийн чиг төлөвийг судалгааны үндсэн дээр тодорхойлох зорилготой.

# аварга# Сурагч# биеийн тамир