Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын хүний хөгжлийг тодорхойлох хүчин зүйлсийн загвар боловсруулах боломж

Т.Ганхүү

Монгол улсын хүний хөгжлийг тодорхойлох хүчин зүйлсийн загвар боловсруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлох хүчин зүйлсийн загвар боловсруулах боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хүний хөгжил# монгол улс# боловсруулалт