Esan - Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын стандартын хэрэгжилт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын стандартын хэрэгжилт

Г.Энхболор

Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын стандартын хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?

Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын сгандартын хэрэгжилт Улаанбаатар хотын сургуулиудад ямар байгаад үнэлэлт өгөх.

# аварга