Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын стандартын хэрэгжилт

Г.Энхболор

Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын стандартын хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?

Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн агуулгын сгандартын хэрэгжилт Улаанбаатар хотын сургуулиудад ямар байгаад үнэлэлт өгөх.

# аварга