Эрдэм шинжилгээний цуврал #2

Аварга БТДС

Эрдэм шинжилгээний цуврал #2

Худалдаж авах

“Аварга” БТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд тавигдсан илтгэлүүдээс шалгарсан 6 бүтээлийг өгүүлэл хэлбэрээр нийтэлж, багш, оюутны хүртээл болгож байна.

# аварга# илтгэл