Esan - Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

С.Баярцэцэг

Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Боловсролын удирдлагын гол зорилт бол боловсролын тогтолцооны бодит байдалд үнэлэлт өгөх, хямралт байдлаас гаргах бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх явдал юм.

# Боловсрол