Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь
(6)

Ө.Өнөржаргал

Багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, цаашид гүйцэтгэлийг үнэлэх тохиромжтой шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад оршино.

# Багш# ажлын гүйцэтгэл# үнэлгээ