Хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтын төв

Б.ХундызШ.БатнаранБ.ЖаргалмааТ.Оюун-ЭрдэнэХ.Урангоо

Хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтын төв

Гишүүнчлэл

?

Хэрэгцээг олж түүнрүү чиглэсэн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх