Esan - Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Б.Саранчимэг

Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Гишүүнчлэл

?

Хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой хуваарилаж, сурагчдын сурах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, орчин үетэй хөл нийлүүлэн алхах боломж бүхий цахим номын сан бий болгох

# математик