Монгол-Хятадын дээд боловсролын тогтолцоог харьцуулсан судалгаа

О.Батхишиг

Монгол-Хятадын дээд боловсролын тогтолцоог харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын дээд боловсролын тогтолцоонд баримталж буй бодлого, түүнд тулгараад буй зарим асуудлыг БНХАУ-ын дээд боловсролын тогтолцоотой харьцуулан судлах зорилготой.
# боловсрол# тогтолцоо