Esan - Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлэх нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлэх нь

Ө.Дэмбэрэлнинж

Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх сүлжээний хяналтын програмыг нэвтрүүлсэнээр оюутнуудад багшийн тавих хяналт сайжирч суралцагчдын бүтээлч үйл ажиллагаа хангагдасанаар амжилттай суралцах орчин бүрдэнэ.

# хичээл# хяналт# програм