Эрдэм шинжилгээний бичиг 1 (07)

Ц.Цэцэгмаа

Эрдэм шинжилгээний бичиг 1 (07)

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт гол төлөв мэргэжлийн тэнхим, салбараас шалгарч ирсэн илтгэлүүд багтаж байгаа нь өмнөх жилүүдийнхээс онцлог юм. Түүнчлэн боловсрол судпал, хэл шинжлэлээр олон илтгэл байгааг олзуурхан хэлэх нь зүйтэй.

# шинжилгээ# судалгаа