Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг 2008

Хангай дээд сургуулийн оюутнууд

Оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг 2008

Гишүүнчлэл

?
“Хангай” дээд сургуулийн мастер гөлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хөтөлбөрт оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг 2008-2020 он хүртэл хэрэгжуүлэхэд Оюутны эрдэм ишнжилгээ судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн хамтарсан судалгаа хийх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилт тавия ажиллаж байна.
# эрдэм шинжилгээний бичиг