Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол сурагчдын Англи хэлээр бичих чадварыг хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа

Д.Оюунчимэг

Монгол сурагчдын Англи хэлээр бичих чадварыг хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
ЕБС-ийн сурагчдым англи хэлээр бичих чадөарыг бүтээлч сэтгэлгээмий (Peer Response) аргаар хөгжүүлэх боломжийг тогтоож. монгол сурапцдад эориулсан арга зүйн хуөилбар болоөсруулахад судалгааны ажлын эорилго оршино.
# сурагч# англи хэл# судалгаа