Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Магистрант, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг №3

Магистрант, оюутнууд

Магистрант, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг №3

Гишүүнчлэл

?
Эрдэм шинжилгээний цуврал бичгийн ээлжит дугаар та нарын гарт очиж байна. Эхний дугаар хэвлэгдэн гарснаас хойших хугацаанд магистрант, оюутнуудаас эрдэм шинжилгээний олон арван бүтээл редакцид ирснийг бид нэг бүрчлэн хэлэлцэж, сорчлон түүвэрлэж энэ дугаартаа оруулан хэвлэж байгаа юм. Ингэхдээ хэд хэдэн зүйлийг удирдлага болгов.
# эрдэм шинжилгээний бичиг