Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Б.Сүхболд

Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын нууцлал, дүн мэдээ боловсруулах, техник технологийг сайжруулах ажлын хүрээнд стандартчилагдсан тест даалгаврын автоматжуулсан сан бий болгож, үнэлгээний ажлыг автоматжуулах замаар ЭЕШ- ийн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, шалгуулагчдад нээлттэй тогтолцоог бий болгоход судалгааны ажлын зорилго оршино.
# их дээд сургууль# ерөнхий шалгалт# зохион байгуулах