Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрдэм шинжилгээний бичиг 2016

Хангай дээд сургуулийн багш, оюутнууд

Эрдэм шинжилгээний бичиг 2016

Гишүүнчлэл

?
Гадаад хэлний боловсролын түвшин, түүний ангилал, тэдгээрт тавигдах шаардлагыг судлах, англи хэлнийг түвшингөөр ангилан заахын ач холбогдолыг судлах, ЕБС-ийн болон их, дээд сургуулиудын багш нараас судалгаа авч,түүнийг нэгтгэн дүгнэхийг зорилго зорилтоо болголоо.
# эрдэм шинжилгээний ажил