Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрдэм шинжилгээний бичиг - 2011

Хангай дээд сургуулийн багш, оюутнууд

Эрдэм шинжилгээний бичиг - 2011

Гишүүнчлэл

?
“Хангай” дээд сургуулийн мастер гөлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хөтөлбөрт оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг 2008-2020 он хүртэл хэрэгжуүлэхэд Оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн хамтарсан судалгаа хийх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилт тавия ажиллаж байна.
# эрдэм шинжилгээний бичиг