Дунд ангийн сурагчдын сурлагын амжилтанд нөлөөлж буй эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга замууд

Д.Ичинхорлоо

Дунд ангийн сурагчдын сурлагын амжилтанд нөлөөлж буй эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга замууд

Гишүүнчлэл

?
Эцэг эхийн оролцоо нь хүүхдийн сурлага хүмүүжилд маш чухал учир түүнийг нэмэгдүүлэх зорилготой.
# сурлага# эцэг эх# оролцоо