Esan - Үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны үнэлгээнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны үнэлгээнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Г.Отгонзул

Үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны үнэлгээнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Одоо үйлчилж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зохицуулалтын хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа тэр дундаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаанд гарч буй бэрхшээлийг практикт тулгуурлан тогтоох, улмаар түүнийг хэрхэн арилгах талаар илүү боловсронгуй эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# үл хөдлөх# хөрөнгө# албадан дуудлага