Орон сууцны үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Р.Цогзолмаа

Орон сууцны үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Орон сууцны үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судлахаар зорилоо.
# орон сууц# үнэ# хүчин зүйл