Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

О.Ичинхорлоо

Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн тодорхойлоход оршино.
# орон сууц# нөлөө# шинжилгээ