Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Манай орны хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд арилжааны банк оролцох боломж

Т.Өлзийдүүрэн

Манай орны хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд арилжааны банк оролцох боломж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгаанд шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн аргууд болох анализ, синтез, эдийн засаг-статистикийн тоон шинжилгээний аргууд, маркетинг менежментийн чанарын шинжилгээний аргуудыг ашигласан. Энэхүү судалгааны ажил нь 2 бүлэг, 5 зүйл, дүгнэлт, хавсралт, ашигласан материалаас бүрдэнэ.

# эд хөрөнгө# зах зээл# Арилжааны банк