Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн санхүүгийн төлөвлөлт, сайжруулах арга зам

Г.Банзрагч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөлт, сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Компанийн санхүүгийн төлөвлөвлөлтийг өмнөх оны санхүүгийн тайлан дээр үндэслэн төсөвлөсөн орлогын тайлан гаргана. Судалгааны ажлын зорилт нь өнгөрсөн үеийн мэдээлэл дээр шинжилгээ хийж төлөвлөсөн орлогын тайлан гарган дүүн дээр шинжилгээ хийнэ.

# компани# санхүү# төлөвлөлт