Даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал

Д.Дагиймаа

Даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгаа шинжилгээний ажлын хүрээнд Монголын даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдлыг судалж, арилжааны даатгалын компаниудын хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлж, сэтгэл ханамжийг судлах зорилготой.
# даатгал# зээл