Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

М.Ханджав

Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн орчин, нийгмийн болон эрх зүйн орчин, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэхэд ямар хүчин зүйлс хамгийн их бэрхшээл болж байгааг тогтоох, төрөөс баримталж буй бодлого хэр хүртээмжтэй байгааг тандах, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийн байдал, цаашдын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох зэргийг судалсан болно.
# жижиг дунд үйлдвэр# эрх зүй