Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ЖДҮ-ийн тогтвортой үйл ажиллагаанд бизнес төлөвлөлтийн нөлөө ач холбогдол

Б.Эрдэнэсувд

ЖДҮ-ийн тогтвортой үйл ажиллагаанд бизнес төлөвлөлтийн нөлөө ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?
ЖДҮ дэх хувцас захиалга, засварын салоны үйл ажиллагаанд бизнес төлөвлөлт хийхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг илрүүлэх, улмаар бизнес төлөвлөлтийн загвар боловсруулахад энэхүү сэдвийн зорилго оршино.
# ЖДҮ# Биенес төлөвлөлт