Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нутгийн удирдлагад бизнесийн байгууллагын оролцоог дээшлүүлэх боломж

Ц.Санжаа

Нутгийн удирдлагад бизнесийн байгууллагын оролцоог дээшлүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Нутгийн өөрийн удирдлагад бизнесийн байгууллагын оролцоо дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.
# нутгийн удирдлага# бизнес# эдийн засаг