Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Ч.Даваабаяр

Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс 1990 - 2016 оны хугацаанд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар төрөөс явуулсан бодлогын хэрэгжилтийг Улаанбаатар хот болон орон нутгийн ЖДҮ -н жишээгээр судлаж, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлдвэрлэгчдын өмнө тулгамдаж буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудын талаар холбогдох байгууллагуудад хандан санал зөвлөмж боловсруулахад зорилго чиглэгдсэн болно.
# жижиг дунд үйлдвэрлэл# төр# судалгаа