Компанийн санхүүгийн богино хугацааны төсөв боловсруулах арга зүйн зарим асуудлууд

Ү.Мөнхдэлгэр

Компанийн санхүүгийн богино хугацааны төсөв боловсруулах арга зүйн зарим асуудлууд

Гишүүнчлэл

?

Төсөв бол төлөвлөгөөний тоон илэрхийлэл юм. Бизнесийн компаниудаас авахуулаад төрийн ба нийтийн байгууллагууд, түүгээр ч үл барам өрх гэр бүлийн хэмжээнд хүртэл хэрэглэгддэг өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа юм. Иймээс компани аж ахуй нэгж нь санхүүгийн богино хугацааны төсөв боловсруулахад тулгамдаж буй асуудал түүнээс гарах арга зам. Аж ахуй нэгж нь санхүүгийн богино хугацааны төсөө боловсруулсанаар орлого зардалдаа хяналт тавих зорилготой.

# орлого зарлага# бизнес төлөвлөлт