Авто зогсоолын кино театр байгуулах төсөл

А.ЭнхболдТ.Баттөмөр А.Эрдэнэсувд

Авто зогсоолын кино театр байгуулах төсөл

Гишүүнчлэл

?

Орчин үеийн техник технологоос бүрдсэн иргэдийн мөн хүүхэд залуучуудын сонирхлыг татхуйц байгалд ээлтэй ногоон хүлэмж бүхий авто зогсоолийн кино театр байгуулах юм

# Кино театр