Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Валютын ханшийн хэлбэлзэл эдийн засгийн зарим үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө

Ж.Анхтуяа

Валютын ханшийн хэлбэлзэл эдийн засгийн зарим үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Валютын ханшны хэлбэлзэлд эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд хэрхэн нөлөөлж байгаа. тэдгээрийн уялдаа, хамаарал зэргийг тодорхойлох зорилгоор статистикийн болон эконометриксийн шинжилгээнүүдийг MS-Excel, SPSS, Eviews программуудыг ашиглан хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх явдал юм.
# валют# эдийн засаг