Улс төр эдийн засгийн хамаарал

Г.Сайханбилэг

Улс төр эдийн засгийн хамаарал

Гишүүнчлэл

?
Улс төрийн тогтворгүй байдал нь эдийн засагт хор хөнөөл учруулж байдаг ноцтой доголдол юм.
# улс төр# эдийн засаг