Үнэт цаас гаргагчийн эрх зүйн зохицуулалт

Ш.Энхжаргал

Үнэт цаас гаргагчийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
нэт цаас хамгийн анх XVII-p зууны сүүлч XVIII-ны эхэн үед Баруун Европод биржийн үйл ажиллагаа өргөжин хөгжсөнтэй холбоотойгоор үүссэн. Хамгийн энгийн утгаар тодорхойлбол үнэт цаас гэдэг нь “ Эрх, үүргийн баталгаа” юм. Манай улсын хөгжил дэвшилд ихээхэн хувь нэмэр , ач холбогдлыг үзүүлж буй үнэт цаасны тухай ойлголт болон үнэт цаас гаргагчийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн төлөв байдалд үнэлэлт өгөх зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгон авсан болно.
# үнэт цаас# эрх зүй